Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

healtykate
0210 af6b 500
Reposted fromYuei Yuei viacocoaflower cocoaflower
healtykate
8116 18b3
Reposted fromsadurday sadurday viacocoaflower cocoaflower
Sponsored post
soup-sponsored

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhenvairashowmetherainbowszpaqusdivihindsight

December 27 2014

healtykate
2102 de97
Reposted frommisza misza vialevilette levilette
healtykate
Wielka miłość nie umiera. Możemy do niej strzelać z pistoletu.
— Jonathan Carroll
Reposted fromexny exny vialevilette levilette
healtykate
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa vialevilette levilette
healtykate
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromfindmyway findmyway vialevilette levilette
healtykate

December 20 2014

healtykate
4438 715e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachief chief
healtykate
2501 88cb 500
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viachief chief
healtykate
7213 a86a
Reposted fromforever-allone forever-allone viachief chief
healtykate
8911 439d
Reposted frommortiah mortiah viachief chief
1575 c57c
Reposted fromdivi divi viachief chief
healtykate
4336 3605
Reposted fromsskittles sskittles viachief chief
healtykate
3947 cc25
Reposted fromJessicaa Jessicaa viachief chief
healtykate
9294 5893 500
Reposted fromParadies Paradies viachief chief
healtykate
9561 cedc
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viachief chief
healtykate
9109 fc03
Reposted frompesy pesy viachief chief
7823 3b89 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viachief chief
healtykate
1641 b6b2
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viachief chief
healtykate
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viachief chief
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...